Home
For Women
For Practitioners
For Partners
Sex and Vaginismus
Vag. Central
Contact Us

 


Vaginismus-Awareness-Network:
Translations In Slovak !1. Ako niekomu povedae o2. Nedostatok diagnostických kritérií3. Pre o ja.docPlease contact us if you feel like helping out with more translations... We would appreciate it a lot!!
DISCLAIMER / UPOZORNENIE : Táto webová stránka nie je vytvorená za ú elom poskytovania lekárskych rád. Vaetky materiály sú zozbierané na základe skúseností stoviek ~ien, ktoré majú skúsenosti s vaginizmom, ale slú~i len pre informa né ú ely a jej zámerom nie je nahradie odborné alebo lekárske rady, diagnózy a lie bu. Prosím Vás, pozorne prehodnoete informácie na stránke vaginismus-awareness-network.org a pod>a potreby sa porate s lekárom apecializujúcim sa na vaginizmus.